صداستارت آپ

هدایت شرکت ها و استارتاپها در شرایط اقتصادی بد

شروع هر سال جدیدی با ابهام و عدم قطعیت زیادی همراه است، اما یک نکته را می‌توان با قطعیت گفت؛ رهبری سازمانی و مدیریت استارتاپ خوب هیچ‌وقت تا این اندازه ضروری نبوده است. اعضای هیات‌علمی مدرسه کسب‌وکار لندن نکاتی را برای هدایت‌گری خوب سازمان‌ها و استارتاپها در شرایط بد توصیه کرده‌ا‌ند.

۱- با ایده‌ها به شکلی سازنده روبه‌رو شوید
• راندال پترسون، استاد رفتار سازمانی
دنیا به رهبری خوب سازمان‌ها و استارتاپها نیاز دارد و این نیاز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. برای انجام موثر این کار، رهبران سازمانی باید با ایده‌ها درگیر شوند؛ از جمله ایده‌هایی که کاملا با ایده‌های خودشان فرق دارند. برای روبه‌رو شدن با ایده‌های جدید چهار قانون ساده وجود دارد:

• تضمین امنیت روانی – پرخاشگری و استفاده از زبان توهین ممنوع است. اگر انتقادی دارید، به ایده‌ها حمله کنید، نه به افراد.