صداستارت آپ

معرفی استارتاپهایی که در سال 98 دنیا را تغییر خواهند داد

Ayenda Rooms : این استارتاپ یک سیستم مدیریت هتلداری برای هتلهای مستقل در کلمبیاست . هتلهای زیر چتر این شرکت سه ساله خدمات کامل مدیریت رزرو و هتلداری را دریافت می کنند و Ayenda خدماتی استاندارد در تمام قسمتها مانند صبحانه ، وای فای بطریهای آب تلویزیون و ملحفه ارائه می دهد . این شرکت کلمبیایی تاسیس شده در مدلین می گوید این سیستم تعداد مشتریهای هتلهای عضو خود را به طور متوسط 30 درصد افزایش داده است . این شرکت در حال حاضر 37 هتل در کلمبیا را تحت پوشش خود دارد .